- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 24و فوق العاده شماره 25مورخه 19/11/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 24و فوق العاده شماره 25مورخه 19/11/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 24و فوق العاده شماره 25مورخه 19/11/94  

متن خبر

·        مصوب گرديد در رابطه با نحوه تكميل برگ اعتراض مالياتي اعضاء، پيامكي به اعضاي داراي پروانه اشتغال ارسال گردد (متن پيامك توسط نماينده هيأت حل اختلاف مالياتي تهيه گردد). ضمناً قيد شود در صورت عدم رعايت اعضاء سازمان در اين قبال مسئوليتي نخواهد داشت.

·        درخصوص تخفيف سازمان به نقشه هاي اعضا مقرر گرديد هيأت رئيسه سازمان استان پيشنهادي به هيأت مديره ارائه نمايند. ضمنا هيأت رئيسه دفاترنمايندگي نيز پيشنهادات  خود در اين رابطه را به هيأت مديره ارائه كنند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/02/14 10:24 ق.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/02/14 10:24 ق.ظ  توسط زهرا ظفرمند