- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره فوق العاده شماره 30و31مورخه 06/12/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره فوق العاده شماره 30و31مورخه 06/12/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره فوق العاده شماره 30و31مورخه 06/12/94 

متن خبر

·         اعضاي كميسيون شيوه نامه ماده33،آقايان مهندسين مريواني، امرالهي، شيخ محمدي، حسين زاده، چوركه، هاشم زاده و نجاتي بعلاوه مهندس طالب زاده نماينده راه وشهرسازي و مديرخدمات مهندسي بعنوان دبير به مدت يكسال تعيين شدند و مصوبات آن مصوبات هيأت مديره مي باشد.

·         مقرر گرديد نام كميته فرهنگي،اخلاق حرفه اي و حقوقي به كميته ترويج وپايش اخلاق حرفه اي و فرهنگي تغيير يابد.

·         مقرر گرديد اعضاي كميته آموزش استان در زمان تصدي عضويت كميته آموزش استان در تمامي دوره ها و سمينارهاي مصوب كميته آموزش استان (ارتقاء پايه، سمينارها و ورود به حرفه ) بعنوان مدرس انتخاب نگردند.

·         مقرر گرديد آقايان دكتر ميرعلي محمدي، محمدرضا شيدائي، قادراحمدي، ناصرثبات ثاني، نقي لو، فریدون نقيبي، دکتر امرالهي بعنوان نفرات امتيازآور اول و آقايان دكتر/مهندس فكرت، رياحي و صولتي فر بعنوان نفرات ذخيره به مدت يك دوره سه ساله انتخاب شوند و آقاي دكتر سعید خوش نيت نماينده هيأت مديره در كميته آموزش مي باشند.

·         آقایان مهندس وطني و مهندس مريواني بعنوان نمايندگان هيأت مديره در كميسيون هدايت و ارزيابي كارشناسان ماده 27 انتخاب گرديدند.

·         مقرر گرديد آقايان مهندس عليرضا چودار رضائيه، حسن زهي سعادت، سميرا ابراهيمي فر، اميد ظهيري فر  اعضای کمیته گاز باشند و آقاي مهندس علي شيخ محمدي بعنوان نماينده هيات مديره دركميته گاز مي باشند.

·         مقرر گرديد نمايندگان هيأت مديره در كميته برنامه و بودجه آقايان مهندس عزيزي، امرالهي، حسين زاده، وطني باشند و آقاي حيدري بعنوان عضو کمیته انتخاب گردیدند.

·         اعضاي كميته طراحي، نظارت و ژئوتكنيك عبارتند از : آقايان مهندسين صحيح المزاج، علی قابچيلو ، ابوالفضل شيخ محمدي ، بهنام صمدي ، عباسعلي فكرت و آقاي ، در ضمن اعضاي اين كميته نمي توانند عضو گروه كنترل نقشه باشند و مهندس علی قابچيلو بعنوان بعنوان رئيس کمیته و رئيس گروه كنترل كل استان انتخاب گردیدند.

·         اعضاي كميته پژوهش عبارتند از آقايان دكتر: بهرنگ ديلمقاني ، آرش محمدي فلاح، صولتي فر، بهرامي نژاد و بهمن عبدي و اعضاي كميته پژوهش حق هيچ گونه پژوهشي را در سازمان ندارد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/03/17 08:05 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/03/17 08:05 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان