- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 32و فوق العاده شماره 33مورخه 10/12/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 32و فوق العاده شماره 33مورخه 10/12/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 32و فوق العاده شماره 33مورخه 10/12/94  

متن خبر

·         مقرر گرديد براي بازرسين انشعابات برق و شركتهاي مجري ارت قبل از پايان سال94 يك جلسه توجيهي برگزار گردد .

·         مقرر گرديد اختيار تأييد و تصويب تراز و بيلان سال 1393 از طرف هيأت مديره به بازرسين و رئيس سازمان و خزانه دار سازمان محول گردد.

·         مصوب گرديد قرارداد مربوط به تفاهم نامه ماده 35 در پايان سال94 خاتمه يابد و موضوع عدم تمديد قرارداد مربوطه در سال 95 طي نامه به افراد مرتبط ابلاغ گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/03/17 08:18 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/03/17 08:24 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان