- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 34و فوق العاده شماره 35مورخه 17/12/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 34و فوق العاده شماره 35مورخه 17/12/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 34و فوق العاده شماره 35مورخه 17/12/94  

متن خبر

·        در خصوص هيأت رئيسه دفاتر نمايندگي مصوب شد تا حداكثر تا 3 ماه تا تعيين تكليف نظام نامه دفاتر نمايندگي از طرف شوراي مركزي دوره فعاليت آنها تمديد و هيأت رئيسه با اعضايي كه تمايل به ادامه كار در هيأت رئيسه دفتر نمايندگي ندارند جهت تعيين تكليف مراتب را كتباً به هيأت مديره استان اعلام نمايند. ضمناً مصوبه مذكور شامل كساني كه از طرف شوراي انتظامي داراي حكم هستند تمديد نخواهد شد.

·         مصوب گرديد تا خزانه دار در صورت دعوت هيأت رئيسه در جلسات هيأت رئيسه شركت كند.

·        مقررشد جلسه كميته 4 نفره جهت بررسي تعرفه سال1395برگزارگردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/03/17 08:25 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/03/17 08:25 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان