- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه شماره 2 مورخه 12/9/94  

اخبار: مصوبات جلسه شماره 2 مورخه 12/9/94

 

مصوبات جلسه شماره 2 مورخه 12/9/94 

متن خبر

در اجراي ماده 71 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعضاي هيأت رئيسه استان بشرح ذيل به مدت يك سال انتخاب شدند:

1- جناب آقاي دكتربهرنگ ديلمقاني بعنوان رئيس سازمان با رأي گيري دكترديلمقاني 7 رأي مهندس هاشم زاده 6 رأي.

2- جناب آقاي مهندس عبداله امراللهي بعنوان نايب رئيس اول با رأي گيري مهندس امراللهي 7 رأي مهندس مريواني 6 رأي.

3- جناب آقاي مهندس علي شيخ محمدي بعنوان نايب رئيس دوم با رأي گيري مهندس شيخ محمدي 7 رأي مهندس حسين زاده 4 رأي.

4- جناب آقاي دكتر سعيد خوش نيت بعنوان دبيرسازمان استان با اجماع با رأي گيري (به اتفاق آراء)

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2015/12/08 01:15 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2015/12/08 01:15 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند