- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 46 و فوق العاده شماره 47 مورخه 06/02/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 46 و فوق العاده شماره 47 مورخه 06/02/95

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره عادي شماره 46 و فوق العاده شماره 47 مورخه 06/02/95 

متن خبر

·         باعنايت به موضوع كارگزاري بيمه مقرر گرديد تا شركت مذبور در يك سمينار، موضوع كارهايي كه انجام مي دهد را براي اعضاء هيأت مديره ارائه دهد.

·         استفاده از لوگوي سازمان درنمايشگاه مصالح ساختماني مورد تصويب قرارگرفت.

·         باعنايت به تصميم گيري درخصوص معرفي كانديداهاي شوراي مركزي مقرر گرديد:

-         افرادي كه بعنوان كانديد درشوراي مركزي معرفي مي گردند اگر بعنوان عضو شوراي مركزي انتخاب شدند، نمي توانند در هيأت رئيسه سازمان انتخاب گردند(چه عضو اصلي چه عضو علي البدل).

-        باعنايت به رايزني هاي انجام گرفته در هيأت مديره، آقايان مهندسين امرالهي و هاشم زاده بعنوان كانديداهاي اصلي و آقاي مهندس چوركه بعنوان كانديداي ذخيره به ائتلاف كشوري معرفي و با توجه به توانمندي هاي آقاي مهندس مرعشي، ايشان بطورمستقل شركت خواهند نمود .

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/05/02 01:32 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/05/02 01:32 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان