- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 49 مورخه 13/02/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 49 مورخه 13/02/95

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 49 مورخه 13/02/95 

متن خبر

·         باعنايت به ارائه ليست ثبت نام كنندگان درگروههاي تخصصي با نامه شماره 1137/ش مورخ 12/2/95 ليست ثبت نام كنندگان مورد موافقت قرار گرفت و جهت بررسي به شوراي مركزي ارسال گردد.

·         براساس ماده73 تشكيل هيأت مشورتي مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گرديد نظام نامه اي توسط مهندس مرعشي ،مهندس امرالهي و مهندس هاشم زاده و مهندس عزيزي براي اين هيأت مشورتي تهيه گردد.

·         نمايندگان هيأت مديره در كميته و كميسيون ها بعنوان رئيس كميته كميسيون مي باشد .

·         با پيشنهاد تغيير و اصلاح سيستم ايمني و مناسب سازي مشروط بررعايت شرايط برگزاري مناقصه از شركتهاي ذيصلاح موافقت گرديد.

·         درخصوص بند1 پيشنهادات كميته ژئوتكنيك مورخ4/2/95جلسه دوم مقرر شد نظارت مضاعف براساس بند5ماده15قانون دركليه حوزه ها نظارت و اجرا آسيب شناسي و با استنادات قانوني پيشنهادات جديد و رويكرد جديد وظايف جديد و چارت جديد ارائه گرددو درمورد بازرسين مضاعف گاز نيز اين رويه صورت گيرد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/05/17 10:12 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/05/17 10:12 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان