- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 50مورخه 15/02/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 50مورخه 15/02/95

 

اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 50مورخه 15/02/95   

متن خبر

ضرورت انتخاب كارگزاري بيمه اي مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد در قرارداد منعقده بحث آموزش پرسنل و اعضاء و مديران ، درسازمان نيز مدنظر باشد و درضمن مشاور سازمان در مناقصات ، انتخاب بيمه گرها ، انعقاد قرارداد، پيگير قرارداد ها باشند و پيش نويس قرارداد تنظيم و جهت بررسي و چكش كاري به كميته رفاه ارائه گردد.

  دوره تفكيك آپارتمان براي نقشه برداري به مدت حدود 120 ساعت و هرنفر هزينه دوره 000/000/3 ريال مورد تصويب قرار گرفت .

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/05/17 10:31 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/05/17 10:31 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان