- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات هيات مديره عادي و فوق العاده شماره 52 و 53 مورخ 27/2/95  

اخبار: مصوبات هيات مديره عادي و فوق العاده شماره 52 و 53 مورخ 27/2/95

 

مصوبات هيات مديره عادي و فوق العاده شماره 52 و 53 مورخ 27/2/95 

متن خبر

·         با عنايت به راه اندازي دفتر نمايندگي پلدشت مقرر گرديد آقاي مهندس وطني جهت مقدمات افتتاح دفتر در مجتمع اداري شهرستان پلدشت با اجاره يك مكان با قيمت مناسب رايزني هاي اوليه را انجام دهد.

·         با توجه به مسائل پروژه هاي مشاركتي در شهرستانها مقرر گرديد رابطين دفاتر شهرستانها يك جلسه مشترك در اين خصوص با شهرداري ها و شوراي شهرهاي دفاتر نمايندگي برگزار نمايد و مراتب تصميم هاي راجع به پروژه هاي مشاركتي را به اطلاع آنها برسانند.

·         باعنايت به پيشنهاد كميته طراحي، نظارت و ژئوتكنيك درخصوص نظام نامه نحوه انتخاب اعضاي گروه هاي كنترل طراحي ، نظارت و كنترل اجرا مقرر گرديد نظام نامه در اختيار اعضاي هيأت مديره قرار گيرد و كميته مذبور نظارت اصلاحي خود را در رابطه با اين نظام نامه در جلسه آتي هيأت مديره مطرح و پس از تصويب اجرايي نمايد .

·         با عنايت به اينكه بعضي از اعضاء در دو رشته فعاليت دارند ( مثال : عمران و شهرسازي-عمران و ژئوتكنيك و ...)، مقرر گرديد اين اعضاء در مورد اينكه درهر رشته چه مقدار كار مي خواهند انجام دهند، يك خوداظهاري ارائه نمايند .

·         درخصوص تشكيل كميسيون هاي تخصصي شهرسازي و ترافيك براساس نامه آقاي دكتر مظاهريان به آقايان مهندسين مرعشي و حسين زاده اختيار داده شد تا پيشنهاد خود را به هيأت مديره ارائه نمايند.

·         مقرر گرديد به آقاي مهندس مريواني با هماهنگي شوراي رابط كاردانها اختيار تام داده شود تا نسبت به اجرايي نمودن تفاهم نامه كاردانها اقدام نمايند .

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/05/25 12:36 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/05/25 12:36 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان