- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات هيات مديره جلسه شماره 3 مورخه 16/9/94  

اخبار: اهم مصوبات هيات مديره جلسه شماره 3 مورخه 16/9/94

 

اهم مصوبات هيات مديره جلسه شماره 3 مورخه 16/9/94 

متن خبر

مقررگرديد كاركرد خدمات مهندسي (حقيقي و حقوقي) اركان سازمان استان، هيأت رئيسه دفاترنمايندگي و ناظرين دفاتر و كارمندان سازمان استان وكارمندان دفاترنمايندگي كه عضو سازمان استان هستند بصورت دوره اي وتجمعي در سايت سازمان درج گردد. (از ابتداي سال 94)

 

با عنايت به پيشنهاد بند يك صورتجلسه شماره 1 مورخ 14/9/94 هيأت رئيسه وتصويب هيأت مديره و براساس ماده 71 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان جناب آقاي مهندس ايوب عزيزي بعنوان خزانه دار سازمان استان انتخاب گرديدند.

 
پیوست ها
IMG_1727.JPG    
زمان ایجاد 2015/12/08 02:02 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2015/12/09 02:57 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند