- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه شماره 57 و 56 هيات مديره مورخ 13/03/95  

اخبار: مصوبات جلسه شماره 57 و 56 هيات مديره مورخ 13/03/95

 

مصوبات جلسه شماره 57 و 56 هيات مديره مورخ 13/03/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد نظام نامه مالي و معاملاتي كه از شوراي مركزي ابلاغ گرديده است به كليه دفاتر نمايندگي ابلاغ و اين نظام نامه در كانال اطلاع رساني سازمان، به اطلاع اعضاي سازمان استان آذربايجان غربي رسانده شود.در ضمن اين نظامنامه از اول تيرلازم الاجرا بوده و تا اول تيرماه سازمان استان بايد زيرساختهاي نظام نامه را آماده نمايد.

·         مقرر گرديد در بعضي از شهرستانها براي رعايت حال اقشار كم درآمد در صورتي كه گروه الف تك امضايي باشد پنجاه درصد قيمت سربه سر  اعمال گردد.همچنين براي رعايت اقشار كم درآمد نقشه هاي زير 150 مترتا دو طبقه تك امضايي باشد.

·         مقرر گرديد درخصوص نحوه عملكرد كميته كميسيون ها از بين اعضاي خود يك نفر بعنوان دبيرانتخاب شود و نماينده هيات مديره رابط كميته و كميسيونها با هيات مديره باشدو رسيدگي به امور كميته ها در جهت اداري ،مديريت اجرايي و خدمات مهندسي باشد.

·         مقررگرديد كميته ايمني دركميته انرژي و استاندارد مصالح ادغام گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/06/18 11:18 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/06/18 11:18 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان