- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه شماره 59 هيات مديره مورخ 23/03/95  

اخبار: مصوبات جلسه شماره 59 هيات مديره مورخ 23/03/95

 

مصوبات جلسه شماره 59 هيات مديره مورخ 23/03/95 

متن خبر

·         در ارتباط با ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهرستان پيرانشهر مقرر گرديد جلسه اي مشترك با حضور شهردار پيرانشهر و مديركل امور شهري استانداري و رئيس شوراي شهر پيرانشهر، آقاي مهندس نجاتي و رئيس كميته شهرستانها آقاي مهندس عزيزي برگزار گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/06/18 11:25 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/06/18 11:25 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان