- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 61 هيات مديره مورخ 26/03/95  

اخبار: مصوبات جلسه 61 هيات مديره مورخ 26/03/95

 

مصوبات جلسه 61 هيات مديره مورخ 26/03/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد طي نامه اي به امور مالياتي استان اعلام شود كه در دفاتر نمايندگي نيز در خصوص اخذ ماليات مانند مراكز استان با اعضا رفتار شود.

·         مقرر گرديد با عنايت به اينكه دفاتر بصورت سرپرستي مديريت مي شوند، بازرسين سازمان استان ، بازرسين كل دفاتر بوده و دردفاترنمايندگي  ديگر ناظرنخواهيم داشت.

 

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/07/04 08:06 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/07/04 08:06 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان