- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 62 هيات مديره مورخ 29/03/95  

اخبار: مصوبات جلسه 62 هيات مديره مورخ 29/03/95

 

مصوبات جلسه 62 هيات مديره مورخ 29/03/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد طي نامه اي از تمامي دفاتر نمايندگي برنامه اي جهت برگزاري مراسم افطاري ماه مبارك رمضان درخواست و درجلسه دوشنبه دراين مورد تصميم گرفته شود .

·         دوره پدافند غيرعامل باتوجه به نامه شماره5776/95/14 استانداري آذربايجان غربي مورخه27/3/95موردتصويب قرار گرفت.

·         پيشنهاد كميته آموزش درخصوص قرارداد مجريان به شماره 325/د/95 مورخ29/3/95 قرائت و كليات مورد تصويب قرار گرفت ومقررگرديد اساتيدبومي از شهرستانهايي كه برگزار مي شود استفاده نمايند.

·         درخصوص تمركز حسابها در استان مقررگرديد حسابهاي درآمد و نظار دفاتر درهر شهرستان كه دفتر نمايندگي وجود دارد افتتاح گردد و صاحبان امضاها براساس نظام نامه مصوب شوراي مركزي،  رئيس سازمان و خزانه دار سازمان مي باشند.

·         مقررگرديدبابرگزاري جلسه سه روزه هيات تدوين وتلفيق بحث25(شهرسازي)درروزهاي13و14و15تيرماه سال95در اروميه موافقت ميگردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/07/04 08:22 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/07/04 08:22 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان