- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 63 هيات مديره مورخ 31/03/95  

اخبار: مصوبات جلسه 63 هيات مديره مورخ 31/03/95

 

مصوبات جلسه 63 هيات مديره مورخ 31/03/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد افزايش حق عضويت و وروديه ازاول سال 95 اجرايي گردد.

·         مقررگرديد حق عضويت اعضاي با پروانه اشتغال دركليه دفاتر نمايندگي استان از اولين پرداختي به عضودرآن سال توسط امورمالي استان يادفاتر نمايندگي كسروبه حساب متمركزسازمان استان واريز گردد.

·         آقاي دكترسعيد تاريورديلو ودكترجعفرصادق فيضي بعنوان مشاوررياست سازمان انتخاب گرديدند.

·         پيشنهاد اخذ دبيرخانه پدافند غيرعامل جهت ارائه به راه وشهرسازي مقررگرديد.

·         مقررگرديدجهت ثبت دستاوردهاي اعضادرسايت، كميته پژوهش سازوكاروشرايط آن را انجام دهد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/07/04 08:42 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/07/04 08:42 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان