- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 66 هيات مديره مورخ 22/04/95  

اخبار: مصوبات جلسه 66 هيات مديره مورخ 22/04/95

 

مصوبات جلسه 66 هيات مديره مورخ 22/04/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد رابط شهرستان مهاباد آقاي مهندس هاشم زاده با سرپرست دفتر نمايندگي مهاباد در خصوص تعيين مشاور حقوقي يك گزارش تنظيم كند و با رئيس سازمان جهت تأييد هماهنگي نمايد.

·         آقاي مهندس علي قابچلو بعنوان دبير كميته و كميسيون ها انتخاب گردند.

·         مقرر گرديد بعد از اجلاس هيات عمومي يك جلسه با مدافعان حرم و هيأت رئيسه برگزار گردد.

·         درخصوص تعيين زمان برگزاري انتخابات بازرسان مقرر گرديد مجمع عمومي نوبت اول روز 28 مرداد و نوبت دوم 3 شهريور برگزار گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/07/16 01:01 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/07/16 01:05 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان