- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 68و67 هيات مديره سازمان استان  

اخبار: مصوبات جلسه 68و67 هيات مديره سازمان استان

 

مصوبات جلسه 68و67 هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         با توجه به اينكه در شهرستان اروميه ، شركتهاي خدمات آزمايشگاهي بتن پايه 3 و يك شركت پايه 2 مي باشد و با عنايت  به اينكه آزمايشات مقاومت بتن و كنترل كيفيت بتن از جنس نظارت مي باشند( و زماني كه مهندس داراي صلاحيت بالا در رشته مورد نظر وجود نداشته باشد مي توان از مهندس با صلاحيت پايين استفاده نمود)، مطابق بخشنامه 91/400/55745 مورخ 11/9/91 وزارت راه و شهرسازي در خصوص صلاحيت شركتهاي آزمايشگاهي ، مقرر گرديد مطابق تبصره ماده 12 ، شركتها امكان انجام آزمايش در يك رده بالاتر را داشته باشند .

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/08/04 11:31 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/08/04 11:31 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان