- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 69و70 هيات مديره سازمان استان  

اخبار: مصوبات جلسه 69و70 هيات مديره سازمان استان

 

مصوبات جلسه 69و70 هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         مقرر گرديد روز سه شنبه مورخ19/5/95هيات مديره جلسه هم انديشي در شهرستان پيرانشهر با شوراي شهر و شهردار پيرانشهر را برگزار گردد.

·         با پيشنهاد جلسه شماره 4 مورخ 14/4/95 كميته رفاه  ، نسبت به اعطاي لوح تقدير و كارت هديه بانكي به ميزان هفتصدهزارريال براي مقاطع ابتدايي(كسب رتبه خيلي خوب )، يك ميليون ريال براي دانش آموزان ممتاز مقاطع دبيرستان  (معدل بالاي 19) و همچنين يك ميليون و دويست هزار ريال براي قبول شدگان مدارس استعدادهاي درخشان موافقت و مقرر گرديد توسط هيات مديره اقدام گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/08/04 11:32 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/08/04 11:32 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان