- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسات 71و72 هيات مديره سازمان مورخ 18/5/95  

اخبار: مصوبات جلسات 71و72 هيات مديره سازمان مورخ 18/5/95

 

مصوبات جلسات 71و72 هيات مديره سازمان مورخ 18/5/95 

متن خبر

·         مقررگرديد آقايان مهندسين مريواني،حسين زاده،نجاتي،چوركه وامرالهي بعنوان يك تيم كارشناسي جهت بررسي سيستم جامع انفورماتيك به استانهاي البرز و اصفهان عزيمت نمايند تا از تجارب اين استانها درخصوص سيستم جامع يك گزارش كامل ارائه نمايند.زمان اعزام شنبه تا دوشنبه هفته آينده مي باشد.

·         مقرر گرديد آقاي مهندس مفرح بعنوان سرپرست دفتر نمايندگي تازه تأسيس پلدشت انتخاب و رياست سازمان بصورت پاره وقت يك نفر براي خزانه داري دفتر پلدشت انتخاب نمايند.

·         مقرر گرديدآقاي مهندس رحماني بعنوان سرپرست دفتر اروميه انتخاب و در يك مراسم از هيات رئيسه سابق دفتر اروميه تقدير بعمل آيد.

·         مقرر گرديد حقوق خزانه داران دفاتر نمايندگي مهاباد،خوي،مياندوآب،بوكان مبلغ سيصدهزارتومان تعيين گرددو براي دفاتر پيرانشهر،شاهيندژ،اشنويه ،تكاب، سردشت، شوط ، چايپاره و پلدشت  مبلغ دويست هزارتومان پرداخت گردد.

·         مقرر گرديدبراي انتخاب اعضاي شوراي انتظامي شرايط زير در اولويت قرارگيرد:

·         الف-عضو شوراي انتظامي در ادوار گذشته ب- مدرك كارشناسي حقوق ج – سابقه عضويت در اركان سازمان د- كارشناس رسمي دادگستري+قوه قضائيه+ماده27 ط- كميته پيمان شوراي فني استان م-سابقه مديريت درسطح استان و مقررگرديد تا اعضا در گروه هاي معماري ، شهرسازي، تاسيسات و گروه عمران براي تنوع رشته اي معرفي گردند.

·         مقررگرديد يك كميته به نام اخلاق حرفه اي و حقوقي متشكل از اعضاي شوراي انتظامي فعلي و بازرسين فعلي تشكيل گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/08/09 09:35 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/08/09 09:35 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان