- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 73 هيات مديره مورخ25/5/95  

اخبار: مصوبات جلسه 73 هيات مديره مورخ25/5/95

 

مصوبات جلسه 73 هيات مديره مورخ25/5/95 

متن خبر

ü      با عنايت به پيشنهاد هيات رئيسه شماره44 بند1 در خصوص دريافت حق الزحمه شناسنامه فني ملكي مقرر گرديد در شهرهاي بوكان، خوي، نقده و مهاباد مانند دفتر اروميه عمل گردد.

ü      مقرر گرديد كميته برنامه و بودجه براي تكميل ساختمانهاي دفاتر نمايندگي يك نقشه راه بصورت يك بسته در مدت يك ماه به هيات مديره ارائه نمايد.

ü      پيشنهاد كميته بانوان ، درخصوص توريك روزه شهرستان جلفا مورد موافقت قرار گرفت.

üمقرر گرديد درخصوص نقشه هاي مسجد چهارده معصوم مساعدت براساس قانون وزارت (دكتر مظاهريان ) انجام گردد.
 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/08/31 05:58 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/08/31 05:58 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان