- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 75و74 هيات مديره مورخ01/06/95  

اخبار: مصوبات جلسه 75و74 هيات مديره مورخ01/06/95

 

مصوبات جلسه 75و74 هيات مديره مورخ01/06/95 

متن خبر

ü      درخصوص بررسي موضوع تقسيط هزينه هاي دريافتي از مالكان به سازمان (7%)و شناسنامه فني و ملكي مقرر گرديد كميته برنامه و بودجه يك بسته پيشنهادي به هيات مديره در مورد نحوه تقسيط ارائه دهد.

ü      مقرر گرديد آقاي دكترمقدم بعنوان خزانه دار دفترنمايندگي پلدشت انتخاب گردد.

ü      مقرر گرديد جلسات كميته و كميسيون ها با هماهنگي نمايندگان هيات مديره برگزار گردد.

ü      درخصوص افتتاح دفتر نمايندگي چالدران مقرر گرديد آقاي مهندس حسين زاده يك گزارش از وضعيت موجود و مهندسين شهرستان جهت افتتاح دفتر نمايندگي به هيات مديره ارائه نمايند.

ü      درخصوص بازرسي از شعب دفاتر نمايندگي مقرر گرديد بازرسان سازمان از شعب دفاتر نمايندگي يك بازرسي داشته باشند ويك گزارش به هيات مديره ارائه نمايد.

ü      درخصوص آموزش مجريان گازمبحث17وكليه آموزش مربوط به امورگاز مقرر گرديد اين آموزشها به كميته آموزش سازمان استان محول گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/08/31 05:59 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/08/31 05:59 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان