- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 77و76 هيات مديره مورخ08/06/95  

اخبار: مصوبات جلسه 77و76 هيات مديره مورخ08/06/95

 

مصوبات جلسه 77و76 هيات مديره مورخ08/06/95 

متن خبر

ü      مقرر گرديد آقاي دكتر اميني مشاور سازمان نظام مهندسي استان اصفهان در اسرع وقت به استان جهت ارائه كامل و دقيق الگوريتم ارجاع نظارت به هيات مديره و كميته انفورماتيك دعوت گردد.

ü      درخصوص بازرسي بازرسان از دفاتر و شعب تحت نظارت دفاتر نمايندگي مقرر گرديد بازديد و بازرسي و ارائه گزارش توسط بازرسان بلامانع است.

ü      اشخاص حقيقي كه حكم شوراي انتظامي دريافت مي نمايند اگر در شركتهاي حقوقي عضو باشند مقرر گرديد در اسرع وقت بايد براي خود جايگزين پيدا كنند.

ü      مقرر گرديد پرونده هاي شوراي انتظامي بازنگري گردد و حكمهاي قطعي اعمال گردد.

ü      مقرر گرديد درخصوص استعلامات بيمه (طرح جامع) تا پايان هفته جاري تمديد گردد.ضمناًاين موضوع به تمامي بيمه ها بصورت مكتوب اعلام گردد و يادآور مي گردد كه طرف قرارداد با بيمه برنده خود سازمان مي باشد .

ü      درخصوص درخواست تيم تيراندازي مقرر شد تابا كمترين سود وام به بانك عامل (تجارت) براي خريد اسلحه معرفي گردند.

ü      پيشنهاد كميته بانوان درخصوص سفر به مشهد مقدس موافقت گرديد و مقرر شد تا بسته پيشنهادي براي تصويب كلي در هيات مديره توسط كميته بانوان ارائه گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/08/31 06:00 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/08/31 06:00 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان