- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 78 و 79 مورخ 15/6/95 هيات مديره  

اخبار: مصوبات جلسه 78 و 79 مورخ 15/6/95 هيات مديره

 

مصوبات جلسه 78 و 79 مورخ 15/6/95 هيات مديره 

متن خبر

·         صورتجلسه مورخ15/6/95درخصوص برقراري جريان گاز مطرح و با پيشنهاد مطروحه درمتن صورتجلسه جهت طرح در كميته فني هيات چهارنفره موافقت گرديد.

·         مقرر گرديد منبعد قبل از تشكيل كميته فني هيات چهارنفره تمامي موارد بايد مصوبه هيات مديره داشته باشند .

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/09/22 12:30 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/09/22 12:30 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان