- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه فوق العاده شماره 80 مورخ 28/6/95هيات مديره سازمان استان  

اخبار: مصوبات جلسه فوق العاده شماره 80 مورخ 28/6/95هيات مديره سازمان استان

 

مصوبات جلسه فوق العاده شماره  80  مورخ 28/6/95هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         صورتجلسه مورخ25/6/95شماره13098/95/14درخصوص برقراري جريان گاز درمحل استانداري جهت اجرا مصوب گرديد و براي اجرايي كردن نحوه گردش كار هرگونه تصميمي در اين خصوص به آقايان مهندس شيخ محمدي،امرالهي و هاشم زاده به همراه كميته گاز تفويض اختيار گرديد و تصميم گيري اين اعضا به هرشكل نظر هيات مديره جهت اجرا مي باشد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/09/24 02:27 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/09/24 02:29 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان