- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 4 مورخه 18/9/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 4 مورخه 18/9/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره (فوق العاده) شماره 4 مورخه 18/9/94 

متن خبر

1.    مقرر گرديد جلسه مشترك با حضور هيات رئيسه دفاتر نمايندگي جهت بررسي مسائل مربوط دفاتر نمايندگي راس ساعت 14 روز پنجشنبه مورخه 26/9/94  در محل سازمان استان برگزار گردد.

2.    باعنايت به بند 3 پيشنهاد  هيئت رئيسه، مصوب گرديد شرايط كانديداهاي گروه هاي تخصصي حداقل پروانه اشتغال پايه 2 اصلي باشد و در رشته هايي كه به حد نصاب در پايه 2 نرسيد به پايه هاي پايين تر ارجاع شود.

3.    با عنايت به بند 6 پيشنهاد هيئت رئيسه، مقررگرديد كميته اي متشكل از يك نفر از بازرسين و چهار نفر از اعضاي هيئت مديره جهت بررسي و پيگيري مصوبات مجمع عمومي فوق العاده تشكيل گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2015/12/13 02:49 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/01/07 04:18 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند