- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه 85 فوق العاده هيات مديره مورخ 10/7/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه 85 فوق العاده هيات مديره مورخ 10/7/95

 

اهم مصوبات جلسه 85 فوق العاده هيات مديره مورخ 10/7/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد باتوجه به نامه شماره 26587/ ش م مورخ 6/7/95درخصوص همايش مقررات ملي ساختمان درمبحث ترافيك و رونمايي از مبحث مقررات ترافيك آقايان مهندسين حسين زاده ، دكتر صولتي فر و مهندس نقاش در همايش حضور يابند.

·         مقرر گرديد به قسمت ارجاع نظارت اعلام گردد دوماه قبل از پايان قرارداد ارجاع نظارت بين ناظر و مالك پيامكي به ناظرين ارسال گردد و ناظر هماهنگ كننده  نيز موظف است هماهنگي لازم را بعمل آورد.

·         مقرر گرديد براي تورهاي دبي و مالزي براي اعضا كل استان با پروانه جهت اعزام به نمايشگاه ساختمان مبلغ پانصدهزارتومان يارانه درنظر گرفته شود و همچنين اعضا بايد بصورت خوداظهاري اعلام نمايند تا از اول مهرماه 92 از يارانه تورهاي خارجي استفاده نكرده باشند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/10/19 09:58 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/10/19 09:58 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان