- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > مصوبات جلسه 87 عادي هيات مديره مورخ 19/7/95  

اخبار: مصوبات جلسه 87 عادي هيات مديره مورخ 19/7/95

 

مصوبات جلسه 87 عادي هيات مديره مورخ 19/7/95 

متن خبر

·         مقرر شدتابراي مسافرت مشهدمقدس كميته بانوان براي هراعزامي 30%هزينه هاي هرعضواعزامي يارانه تعلق بگيرد.

·         پيشنهاد اجاره ساختمان براي خدمات تفاهم نامه اي چون آبفا،گاز،برق توسط هيات رئيسه مورد تصويب قرار گرفت و كميسيون معاملات پيشنهادي ارائه نمايد.به شعاع يك كيلومتراز ساختمان استان انتخاب گردد.

 

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/10/19 09:59 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/10/19 09:59 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان