- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 90مورخ28/7/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 90مورخ28/7/95

 

اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره  شماره 90مورخ28/7/95 

متن خبر

·         مقررگرديد منبعد تمامي پيشنهادات كميته فني هيأت چهارنفره قبل از مطرح شدن درجلسه مصوبه هيأت مديره گرفته شود.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/11/19 12:45 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/11/19 12:46 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان