- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 92مورخ3/8/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 92مورخ3/8/95

 

اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 92مورخ3/8/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد قراردادهاي تمامي سالنهاي ورزشي سازمان براي نيمه دوم سال95تمديدگردد.

·         مقرر گرديد ظرفيتهاي اعلامي از طرف منطقه آزاد مطابق اعلام منطقه آزاد در سهميه و ظرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي درج شود.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/11/19 01:00 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/11/19 01:00 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان