- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 5 مورخه 23/9/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 5 مورخه 23/9/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 5 مورخه 23/9/94  

متن خبر

·       مصوب

·      مصوب گرديد جلسه اي با حضور اعضاي محترم شوراي شهر اروميه روز دوشنبه مورخ 30/9/94 ساعت 13 برگزار گردد.

·   درخصوص نحوه برگزاري انتخابات هيات رئيسه گروه هاي تخصصي رشته هاي هفتگانه بحث و تبادل نظر و از شرايط داوطلبين پايه 2 اصلي و قيد عدم سوء پيشينه در شوراي انتظامي مصوب گرديد در ضمن تعيين تقويم برگزاري اتخايات بر عهده هيات رئيسه مي‌باشد.

·   باعنايت به بند 2 پيشنهادات جلسه شماره 2 هيأت رئيسه مصوب گرديد كارگروهي جهت تدوين نقشه راه كوتاه مدت، بلند مدت و ميان مدت سازمان تشكيل گردد.

·   باعنايت به بند 3 پيشنهادات جلسه شماره 2 هيأت رئيسه جناب آقاي مهندس حسين زاده به عنوان نماينده هيأت مديره تا تدوين نظام نامه مالي جديد انتخاب گرديد.

·   باعنايت به بند 4 پيشنهادات جلسه شماره 2 هيأت رئيسه مقررگرديد تا كارگروهي جهت ارائه گزارش و ارزيابي از وضعيت انفورماتيك و سيستم ارجاع نظارت با حضور سه نفر از اعضاي هيات مديره ويك نفر متخصص IT تشكيل گردد.

·   در خصوص بندهاي  5 و 6 پيشنهادات هيأت رئيسه مصوب گرديد كه اعضاي هيأت مديره جهت بازديد از دفترنمايندگي سلماس و همفكري با هيأت رئيسه آن شهرستان در روز پنجشنبه سوم ديماه به آن دفتر عزيمت نمايند.

 

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2015/12/21 02:08 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2015/12/21 02:08 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند