- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 95مورخ20/8/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 95مورخ20/8/95

 

اهم مصوبات جلسه فوق العاده هيات مديره شماره 95مورخ20/8/95 

متن خبر

·         نماينده  هيات مديره دركميته ايمني و گودبرداري آقاي مهندس قابچلو تعيين شد.

·      مقرر گرديد براي هركدام از مهندسان شركت كننده در دوره مميزي انرژي ارسالي از شوراي مركزي مبلغ پانصدهزارتومان سوبسيد اعزام به نمايشگاه ازطرف سازمان داده شود.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/11/19 01:23 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/11/19 01:23 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان