- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده هيات مديره شماره 96و97مورخ24/8/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده هيات مديره شماره 96و97مورخ24/8/95

 

اهم مصوبات جلسه عادي و فوق العاده هيات مديره شماره 96و97مورخ24/8/95 

متن خبر

·         مقرر گرديد مشخصات و رزومه كانديداها دريك فرمت يكنواخت و از طريق ممكن اطلاع رساني شود.

·         مقرر گرديد درسازمان امسال سررسيد به دليل صرفه هاي اقتصادي چاپ نگردد.

·      مقرر گرديد انتخابات هيات رئيسه گروههاي تخصصي تمامي رشته ها دريك روز مشخص توسط هيات اجرايي باحضورنمايندگان هيات مديره منتخب درهيات مديره و نماينده اداره كل راه وشهرسازي برگزارگردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/11/19 01:27 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/11/19 01:28 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان