- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه عادي شماره98 هيات مديره مورخ 1/9/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه عادي شماره98 هيات مديره مورخ 1/9/95

 

اهم مصوبات جلسه عادي شماره98 هيات مديره مورخ 1/9/95 

متن خبر

درخصوص نامه شماره 13715 مورخ 29/8/95 اداره كل راه و شهرسازي مقرر شد سازمان در رابطه با ساختمانهايي كه از مورخ 01/8/93در سازمان ثبت  و مطابق نقشه مصوب اجرانگرديده اند ،با رعايت خطوط قرمز سازمان در كميته فني هيات چهارنفره مطرح گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/11/23 10:00 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/11/23 10:00 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان