- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه عادي شماره 99 هيات مديره مورخ 11/9/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه عادي شماره 99 هيات مديره مورخ 11/9/95

 

اهم مصوبات جلسه عادي شماره 99 هيات مديره مورخ 11/9/95 

متن خبر

مقرر گرديد آقاي مهندس سالارجعفردوست بعنوان نماينده سازمان در جلسات سازمان هواشناسي شركت نمايند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/12/25 10:26 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/12/25 10:26 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان