- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه عادي شماره 102 هيات مديره مورخه20/9/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه عادي شماره 102 هيات مديره مورخه20/9/95

 

اهم مصوبات جلسه عادي شماره 102 هيات مديره مورخه20/9/95 

متن خبر

-        برابر پيشنهاد هيئت رئيسه سازمان، جناب آقاي مهندس عزيزي به اتفاق آراء‌ بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب گرديدند.

-        نمايندگان هيئت مديره به عنوان هيئت برگزار كننده انتخابات به شرح ذيل مشخص گرديد (موضوع جلسه شماره
 12- 17/9/95 هيئت اجرائي)

مهاباد: مهندس قابچلو       بوكان: مهندس حسين زاده مياندوآب: مهندس چوركه                 ماكو: مهندس ايوب عزيزي

خوي: مهندس آذري كيا        سلماس: مهندس مرعشي         نقده: مهندس وطني

-        با برگزاري سمينار مديريت بحران موضوع نامه شماره 14653/ص/95 مورخه 17/9/95 مديريت بحران پيشنهاد كميته آموزش در آن خصوص موافقت به عمل آمد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/12/25 11:24 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/12/25 11:24 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان