- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه شماره108 هيات مديره مورخ06/10/95  

اخبار: اهم مصوبات جلسه شماره108 هيات مديره مورخ06/10/95

 

اهم مصوبات جلسه شماره108 هيات مديره مورخ06/10/95 

متن خبر

- درخصوص شرايط اعضاي هيات مديره كه مي خواهند كانديداي شوراي شهر شوندازمراجع ذيصلاح(شوراي مركزي-راه وشهرسازي)استعلام به عمل آيد.

-به استناد نامه شماره 24411/ش م مورخ20/2/95رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مركزي) درخصوص افزايش بيست درصد(20%)تعرفه نظارت نقشه برداري در گروههاي ساختماني ج و د نسبت به تعرفه سال94موافقت گرديد و مقرر گرديد از تاريخ تصويب ، اجرا و به كليه دفاتر نمايندگي ابلاغ و در سازمان نيز اجرائي گردد.

-عين نامه شماره26906/ش م مورخ5/8/95سازمان نظام مهندسي ساختمان(شوراي مركزي)درخصوص رعايت پدافند غيرعامل درساخت و سازها و پيوست " حدود صلاحيت ، گردش كار ، چك ليست، جدول حق الزحمه و فرايند انجام كار " جهت ارائه طرح و راهكار به كميته طرح و نظارت با هماهنگي رشته هاي ذينفع و شهرسازي ارسال مي گردد تا در يك بازه زماني يك ماهه جهت تصميم گيري به هيات مديره ارائه گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/12/27 09:29 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2016/12/27 09:30 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان