- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 6 مورخه 2/10/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 6 مورخه 2/10/94

 

اهم مصوبات جلسه هيات مديره شماره 6 مورخه 2/10/94   

متن خبر

·   با توجه به مسائل و مباحث مربوط با سازمان نظام كارداني مقررگرديد كارگروهي با حضور نمايندگان هيأت مديره جهت بررسي مسائل و مشكلات نظام كارداني تشكيل و گزارشي در اين خصوص به هيأت مديره ارائه نمايند.

·   مقررگرديد از نماينده اداره كل راه و شهرسازي جهت شركت در جلسه هيات مديره بمنظور بررسي نظارت عاليه موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دعوت گردد.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/01/07 03:57 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/01/07 04:01 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند