- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > اخبار > اهم مصوبات جلسه شماره 7 هيات مديره مورخه 7/10/94  

اخبار: اهم مصوبات جلسه شماره 7 هيات مديره مورخه 7/10/94

 

اهم مصوبات جلسه شماره 7 هيات مديره مورخه 7/10/94 

متن خبر

با عنايت به بند 14 پيشنهادات جلسه شماره 3 هيئت رئيسه مصوب گرديد سه نفر از اعضاي هيئت مديره با تفويض اختيار مسئول چاپ سررسيد سال 1395 سازمان باشند.

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2016/01/07 04:09 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند 
زمان آخرین تغییر 2016/01/07 04:09 ب.ظ  توسط زهرا ظفرمند