- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 19و20 مورخ 08/10/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 19و20 مورخ 08/10/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 19و20 مورخ 08/10/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         در مورد موضوع شركت سنم مهاباد، مقرر گرديد در قيمت گذاري سهام شركت سنم با طرح در كميسيون معاملات و رعايت موازين، جهت تصميم گيري نهايي در هيأت رئيسه مطرح گردد در مورد تقسيط مبلغ مربوطه.(كه مبلغ مربوطه پنجاه و شش ميليون تومان مي باشد).

·         موضوع بررسي و به روز رساني تفاهم نامه ها مطرح گرديد و مقرر شد در باب مذكور اگر نامه‌اي يا مطلبي در مورد يك تفاهم نامه بود موردي به جلسه هيأت مديره ارجاع گردد و در باب تفكيك آپارتمان با اسناد موجود و ضميمه تفاهم نامه به هيئت مديره ارائه گردد.

·         در مورد نامه آقاي شيرزاد نماينده بيمه ايران بحث و تبادل نظر بعمل آمدو مقرر شد آقايان مهندس هاشم زاده ،‌رياست سازمان ،‌مرادزاده ،‌حسين زاده با بيمه ايران(‌شيرزاد)مذاكره نمايند‌و نماينده پيگيري كننده رياست سازمان مي‌باشند.

·         مقرر شد كه در كميته سازندگان به جاي آقاي عبدي اميني، آقاي علي حكيمي انتخاب شوند و در كميته بانوان بجاي خانم عسگرزاده، خانم خطيبي انتخاب شدند.

·         در خصوص موضوع تسهيلات ويژه اعضا مقرر شد مطالب تهيه شده توسط كارگروه محترم ‌هفته بعد در كانال هيئت مديره جهت مطالعه دقيق قرار داده شود و نامه‌هاي كه با شماره بدان اشاره شده هم ضميمه گردند.

·         بند سوم دستور جلسه در مورد گروه بررسي كننده مهر و امضاهاي شكوائيه تبصره 2 ماده 24 مطرح شد و گزارش كارگروه قرائت گرديد مقرر شد پيام كلي هشدار دهنده در باب جميع موارد به اطلاع اعضاي سازمان رسانده شود.

·         بند چهارم دستور جلسه يعني در مورد اساسنامه مركز داوري سازمان مقرر شد متن تفاهم نامه در كانال هيت مديره قرار گيرد و بعد از مطالعه دقيق جلسه بعد بررسي و تصميم گيري بعمل آيد.

·         بند پنجم دستور جلسه يعني صورت جلسه انجام گرفته با آتش نشاني قرائت گرديد، مقرر شد موارد مطروحه به راه و شهرسازي منعكس و درخواست گردد كه طي نامه به تهران ارسال گردد ضمناً آقايان مهندسين خراساني و ارادتي در اين مورد مأموريت عزيمت خواهند داشت.

·         مجمع فوق العاده بار دوم مورخ 10/10/97 بعت عدم امكان وقت لغو گرديد

زمان مجمع فوق العاده انتخاب بازرسان بار اول 11/11/97 و بار دوم 18/11/97 تعيين گرديد.
 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2019/01/02 11:37 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2019/01/02 11:37 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان