- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > مصوبات جلسه فوق العاده شماره 32 مورخ 17/11/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: مصوبات جلسه فوق العاده شماره 32 مورخ 17/11/97هيات مديره سازمان استان

 

مصوبات جلسه فوق العاده شماره 32 مورخ 17/11/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         استعفاي 4 نفر كانديداي بازرسي مطرح گرديد و بدليل اينكه بار اول مجمع رد شده مورد موافقت نگرفت استعفاها در مورخ 14/11/97 يك نفر و در مورخ 15/11/97 سه نفر ارائه داده‌اند و در مورخه 17/11/97 يك نفر ذخيره ارائه داده است.

·         در مورد وكالتها ضمن بررسي در هيأت مديره در اروميه يك نفر وكالت داشت مورد تاييد قرار گفت از شهر بوكان 4 نفر وكالت مورد تدييد قرار گرفت، تعداد وكالت شهرستان خوي 40 فقره مورد تأييد قرار گرفت، تعداد وكالت مهاباد 18 فقره مورد تأييد قرار گرفت ، تعداد وكالت سلماس 32 فقره مورد تأييد قرار گرفت و تعداد وكالت دفتر مياندوآب 24 فقره مورد تأييد قرار گرفت.

·         نامه آقاي رشيدي پيمانكار برگزاري مراسم روز مهندسي در مورد عدم امكان تغيير زمان پنجم اسفند ماه در اروميه قرائت گرديد و درخواست شد كليه اعضاي هيأت مديره حضور منسجم داشته باشند.

 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2019/02/07 01:47 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2019/02/07 01:47 ب.ظ  توسط جواد خلیل زادگان