- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 3 مورخ 19/08/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 3 مورخ 19/08/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 3 مورخ 19/08/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         مقرر گرديد مجمع عمومي فوق العاده جهت انتخاب بازرسان در مورخ 20/9/97 برگزار گردد.

 

 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2018/11/19 08:52 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2018/11/19 08:52 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان