- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه عادي شماره 4 مورخ 26/08/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه عادي شماره 4 مورخ 26/08/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه عادي شماره 4 مورخ 26/08/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         در راستای رضایت مندی و کاهش بروكراسي اداري در زمینه ارائه خدمات مهندسی در بخش بازرسی گاز، برق و تفکیک آپارتمان مقرر گردید ارائه خدمات مهندسی در زمینه بازرسی گاز ، تعداد 5 پرونده ( با حداكثر جي ريت G16) با سقف ریالی حداکثر ده میلیون ریال ، در زمينه بازرسي انشعابات برق تعداد 3 کار با سقف پنج میلیون ریال و در زمينه تفكيك آپارتمان تعداد یک کار تا سقف بیست میلیون ریال ، با انتخاب مهندس از طرف مالک انجام پذیرد.

·         مقرر شد تعداد اعضاي كميته گاز 7 نفربا احتساب دو نفر گاز صنايع ، كميته شهرستانها تعداد 7 نفر و سازندگان 5 نفر و كميته رفاه 7 نفر و كميته نظام پيشنهادات 5 نفر و كميته بانوان 7نفر و كميته طرح و انفورماتيك 5 نفر و كميته حمايت حقوقي 5 نفر و كميته پژوهش 5نفر و كميته استاندارد 5 نفر و كميته ايمني 5 نفر باشد .

·         باعنايت به اتمام دوره فعاليت هيات رئيسه دفاتر نمايندگي ( بند7 پيشنهادات هيئت رئيسه جلسه دوم) مقرر شد نامه اي با مشاركت آقاي مهندس هاشم زاده و مهندس امراللهي در اسرع وقت نسبت به ويرايش نظامنامه دفاترنمايندگي تنظيم و به شوراي مركزي ارسال گرددو انتخابات در استان آذربايجان غربي حدالامكان در سال97 برگزار گردد.

·         با ايجاد دو كميته رفاه، اشتغال و ورزش و خدمات مهندسي در شهرستانهاي خوي ، ماكو، سلماس ، مهاباد، بوكان، نقده، مياندوآب با تعداد 3 تا 5 نفر با موافقت هيئت رئيسه دفتر نمايندگي موافقت بعمل آمد و مقرر گرديد شرح خدمات كميته هاي مذكور توسط هيأت رئيسه به هيأت مديره ارائه گردد.

با پيشنهادات هيات رئيسه مبني بر الكترونيكي نمودن بايگاني سازمان،سامانه جامع بانك اطلاعاتي اعضاء و سامانه نظام الكترونيك موافقت بعمل آمد و مقرر گرديد طرح توجيهي توسط رياست سازمان آماده و جهت اتخاذ تصميم نهائي به هيأت مديره ارجاع گردد.
 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2018/11/19 11:01 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2018/11/19 11:01 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان