- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مصوبات هيئت مديره

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > مصوبات هيئت مديره > مصوبات دوره هشتم هيات مديره > اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 5 مورخ 26/08/97هيات مديره سازمان استان  

مصوبات دوره هشتم هيات مديره: اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 5 مورخ 26/08/97هيات مديره سازمان استان

 

اهم مصوبات جلسه فوق العاده شماره 5 مورخ 26/08/97هيات مديره سازمان استان 

متن خبر

·         با نامه آقاي مهندس توسلي موضوع برگزاري مراسم تجليل از مرحوم مهندس ضميري در راستاي پاسداشت حرمت پيشكسوتان موافقت و مقرر گرديد هيات رئيسه درجهت اقدام ، راهكار مناسبي را به هيات مديره ارائه نمايد.

·         درخصوص حجم كار واحد گازرساني و مراجعات مكرر مقرر گرديد هيات رئيسه جلسه اي با انجمن مجريان گاز و ارت برگزار و نتيجه را به هيات مديره ارائه نمايد.

·          مقرر گردید در پروژه های ساختمانی با گروه بندی  الف و ( ب با زیربناهای کمتر از پانصد متر مربع )بغیر از رشته عمران، در سایر رشته ها ، کار سوم به ناظرین ارجاع شود.

 
پیوست ها
نوع محتوا: Item
زمان ایجاد 2018/11/19 11:02 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان 
زمان آخرین تغییر 2018/11/19 11:02 ق.ظ  توسط جواد خلیل زادگان