جلسه کمیته شهرستانها با حضور کلیه روساء و مدیران دفاتر نمایندگی روز پنج شنبه مورخ 1402/08/25 در محل سالن جلسات زنده یاده مهندس فواد مرعشی تشکیل گردید.

شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت 10:23  | 1 بازدید NONE

❇️ به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی، جلسه کمیته شهرستانها با حضور کلیه روساء و مدیران دفاتر نمایندگی روز پنج شنبه مورخ 1402/08/25 در محل سالن جلسات زنده یاده مهندس فواد مرعشی تشکیل گردید.

🔹در این جلسه ضمن عرض تبریک به هیات رئیسه سال سوم هیات مدیره، موارد و مشکلات دفاتر نمایندگی توسط روسا و مدیران اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔸در ادامه روسا و مدیران دفاتر نمایندگی، اعلام آمادگی خود را در جهت پیشبرد اهداف آتی سازمان اعلام نمودند.

ارسال دیدگاه :