مهلت انتخابات (رای گیری) نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در ساعت ۱۹ خاتمه پیدا کرد.

پنج شنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت 19:01  | 1 بازدید مهدی کلاهی

مهلت انتخابات (رای گیری) نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در ساعت ۱۹ خاتمه پیدا کرد.

ارسال دیدگاه :