انتخابات هیات رئیسه سال دوم هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی برگزار شد.

یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت 11:03  | 1 بازدید الهام بايرامي

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، جلسه هیات مدیره روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ در محل سالن جلسات هیات مدیره با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسین سازمان با دستور جلسه انتخاب هیات رئیسه سال دوم هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی سازمان تشکیل گردید.

🔹کاندیداهای ریاست آقای مهندس یزدانشیر آذری کیا با ۸ رای و آقای مهندس امیرحسین مرادزاده با ۵ رای، که بر این اساس آقای مهندس آذری کیا به عنوان رئیس سازمان برای یک سال انتخاب گردیدند.

🔸کاندیداهای نائب رئیس اول آقایان مهندس خالد بهرام زاده و دکتر قادر احمدی به ترتیب با ۸ و ۵ رای ، که بر این اساس آقای مهندس بهرام زاده برای یک سال به عنوان نائب رئیس اول سازمان اتتخاب شدند.

🔹آقای مهندس کریم ارس زاده، آقای مهندس علی پیرجانی و آقای دکتر فریدون نقیبی با ۱۳ رای به ترتیب به عنوان نائب رئیس دوم، خزانه دار و دبیر سازمان انتخاب گردیدند.

ارسال دیدگاه :