نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص الزام به رعایت درز انقطاع در کلیه ساختمان ها

شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت 11:37  | 1 بازدید NONE
ارسال دیدگاه :