دوره آموزشی ویرایش جدید مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان برگزار گردید.

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت 09:18  | 1 بازدید الهام بايرامي

✅به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی، دوره آموزشی ویرایش جدید مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در محل سالن اجتماعات شهید مهندس مهدی باکری مورخ 1402/12/20 با حضور جمعی از مهندسین ژئوتکنیک استان توسط دکتر پوراکبر برگزار و بعد از اتمام دوره، نسبت به اخذ آزمون از متقاضیان جدید فعالیت در بخش نظارت ژئوتکنیک اقدام گردید.

🔸همچنین دوره تفسیر نتایج آزمایشگاهی ژئوتکنیک نیز توسط مهندس قلعه جوقی نماینده محترم آزمایشگاه مکانیک خاک استان ارائه و سپس جلسه هم اندیشی و پرسش پاسخ با حضور نماینده محترم آزمایشگاه مکانیک خاک استان، نمایندگان محترم ناظرین ژئوتکنیک و نماینده محترم انجمن آزمایشگاه ها برگزار و شرکت کنندگان در مورد فرآیند انجام و تحویل آزمایشات ها و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ارسال دیدگاه :