جلسه فوق العاده هیات مدیره روز شنبه مورخ 1401/12/20 با حضور مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی، اعضای شورای انتظامی، نماینده بازرسان راس ساعت 18 در محل سالن جلسات سازمان استان برگزار گردید.

یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت 16:04  | 1 بازدید الهام بايرامي

❇️جلسه فوق العاده هیات مدیره روز شنبه مورخ 1401/12/20 با حضور مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی، اعضای شورای انتظامی، نماینده بازرسان راس ساعت 18 در محل سالن جلسات سازمان استان برگزار گردید.
🔹در ابتدا جلسه رییس سازمان استان خلاصه گزارشی از عملکرد شش ماهه دوم هیات مدیره ارائه و به توجه بیشتر به اعضاء و سازمان استان در چهارچوب تداوم مدیریت اتاق شیشه ای تاکید نمودند.
🔸در ادامه جلسه تعدادی از اعضای هیات مدیره نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مسائل پیش روی سازمان ارائه نمودند.
🔹آقای دکتر حمزه لو مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان ضمن بیانات مبسوطی با اشاره به نقش و جایگاه ارزشمند مهندسین در زمینه ساخت و سازو نیز لزوم توجه به مقررات ملی ساختمان که موجبات کاهش تلفات انسانی در جریان بلایای طبیعی از جمله زلزله گردیده، به لزوم فرهنگ سازی در جامعه و آشنا ساختن آحاد جامعه با خدمات این قشر ارزشمند اشاره نمودند. در خاتمه نیز به تعامل هر چه بیشتر اداره کل راه و شهرسازی و سازمان استان در جهت خدمت هر چه بیشتر به مردم تاکید نمودند.

ارسال دیدگاه :