جلسه هیات چهار نفره استان در محل استانداری برگزار گردید.

شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت 14:40  | 1 بازدید الهام بايرامي

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، جلسه هیات چهار نفره استان در محل استانداری برگزار گردید.

🔸جلسه با حضور معاونت محترم عمرانی استانداری ، مدیرکل محترم اداره کل راه و شهرسازی، شهردار محترم ارومیه، رئیس سازمان نظام مهندسی سختمان استان روز پنج شنبه مورخ 1401/12/18 راس ساعت 8 در محل دفتر آقای مهندس رهبردین معاونت محترم عمرانی استانداری برگزار شد.

🔹در این جلسه پیشنهادات سازمان مطرح و تصمیم گیری های صورت یافته پس از ابلاغ از طریق دبیرخانه هیات چهار نفره استان، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال دیدگاه :